Mitä sinun tarvitsee tietää elektroniikkatuotteiden suunnittelusta?

Uuden tuotteen kehittäminen on mielenkiintoinen ja haastava projekti. Tässä artikkelissa keskitymme itse tuotteen suunnitteluun ja prototyyppien valmistamiseen.

Tuotekehitysprosessin päävaiheet:

1.Käydään suunniteltava tuote läpi

-Selvitetään tuotteen toimintaperiaate

-Selvitetään tuotteen tuleva käyttöympäristö ja käyttötapa

Toimintaperiaate kuvaa, mitä tuote tekee ja miten se toimii. On selvitettävä miten tuotetta käytetään ja mitkä ovat käyttäjän odotukset. Nämä selvitykset ovat tärkeitä laitteen suunnittelijalle. Kun suunnittelutiimillä on tuotteen kokonaiskuva selvillä, voidaan siihen suositella parannuksia ja esittää helpommin huomioita. Esimerkiksi jokin tekninen ratkaisu voidaan tehdä kustannustehokkaammin saavuttaen kuitenkin sama tai parempi lopputulos.

2. Aloitetaan tuotteen suunnittelu

Kun alustava selvitys on tehty, aloitetaan tuotteen suunnittelu. Omassa workflowssamme aloitamme projektit koteloinnin suunnittelulla kustannusten optimoimiseksi. Keskimäärin on edullisempaa sovittaa elektroniikka koteloon kuin kotelo elektroniikkaan. Laitteen kotelointi voidaan suunnitella meillä, suunnitella tilaajan toimesta tai hankkia jokin valmis ratkaisu, joka täyttää tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimuksia koteloinnille voi olla esimerkiksi IP luokitus, mahdollinen näyttöpaneeli ja muut käyttökytkimet. Koteloinnin kanssa samalla suunnitellaan laitteen käyttöliittymä ja liitännät/liittimet.

Kun tuotteen ulkoiset seikat on suunniteltu ja päätetty, aloitetaan laitteen elektroniikan suunnittelu. Piirikortti tai kortit suunnitellaan muodoltaan sellaisiksi, että ne sopivat laitteen kotelointiin. Piirikortin suunnittelussa toteutetaan halutut toiminnallisuudet ja vaatimukset. Vaatimuksia ovat esimerkiksi ulkoisen I/O:n jännitekesto, laitteen lämpötilankesto, dataporttien standardit jne.

Lopuksi laitekokonaisuus simuloidaan 3D mallilla, jossa kaikki laitteen osat sovitetaan virtuaalisesti yhteen.

Suunnitellun piirikortin 3D malli voidaan sovittaa virtuaalisesti koteloinnin mallin sisään ja näin varmistaa yhteensopivuus ennen valmistuksen aloittamista. Näin varmistetaan, että laitteen kaikki mekaaniset osat sopivat toisiinsa suunnitellulla tavalla. 3D suunnittelu alentaa kokonaiskustannuksia vähentämällä prototyyppikierroksia.

3. Valmistetaan prototyypit

Prototyyppien valmistus aloitetaan, kun koko suunnitteluprosessi on saatu valmiiksi. Igniwaren oma prototyyppien valmistuslinja mahdollistaa prototyyppielektroniikan latomisen nopealla aikataululla. Tämä madaltaa kokonaiskustannuksia, koska olemme optimoineet omat valmistusmetodit prototyyppisarjoille. Kaupalliset elektroniikkavalmistat ovat optimoineet prosessinsa massatuontatoon. Samalla saamme tarkastettua valmistus prosessin kaikkien vaiheiden sujuvuuden ja poistamme mahdolliset ongelmat ennen tuotantoa. Näin tuotantovaiheessa minimoidaan viivästykset.

Jos laite sisältää ohjelmoitavia piirejä tai prosessoreja, tarvitsee niille kehittää ohjelmisto “firmware”. Yleensä ohjelmointityötä voidaan aloittaa jo ennen kuin prototyyppejä on saatu valmiiksi. Mitä monimutkaisempi toiminnallisuus, sitä suurempi osa kustannuksista syntyy laitteen ohjelmiston kehityksestä.

Helpoiten saat selville oman ideasi kustannusarvion ottamalla yhteyttä meihin! Olemme toteuttaneet hyvin monenlaisia projekteja, ja uskomme,että yllätyt positiivisesti osaamisestamme sekä projektisi kustannusarviosta!

Yhteystiedot